Jeg vil fremover skrive noen artikler som omhandler ulike temaer rundt Siberian Husky. Artikler relatert til rasens helse og historie samt enkelte andre temaer. Flere av disse artiklene kan også folk med andre hunderaser finne relevante og/eller interessante.

Disse artiklene vil være i for av pdf dokumenter og ligge som linker på denne siden.

 

Arvelige lidelser hos Siberian Husky: Glaukom  - også publisert i Huskybladet 4/2014